Skip to main content

WELKE groepen zijn er?

Afasiekoor

Een afasiekoor is een koor waarin mensen met afasie weer opnieuw kennis maken met de mogelijkheden van hun stem en spraak. Het koor wordt begeleid door zowel een gespecialiseerde muziektherapeut als een afasietherapeut. Er zal gewerkt worden met de SMTA-methode (Spraak-MuziekTherapie voor Afasie) en er wordt door de groep zelf invulling gegeven aan het repertoire voor het zingen

Locatie Bussum: vrijdagochtend, 9.45 uur - 12.15 uur

Locatie Almere: donderdagochtend, 9.45 uur - 12.15 uur