Skip to main content

WELKE groepen zijn er?

Discussiegroep

In de discussiegroep wordt er gewerkt aan het begrijpen van artikelen en daarbij behorende maatschappelijke thema's. Er worden verschillende compensatiestrategieën ingetraind voor woordvindproblemen. Daarnaast wordt de schriftelijke communicatie en compensatiestrategieën hiervoor behandeld. Het verwoorden van je mening, beurtwisseling in een groep, het stellen van passende vragen en het begrijpen van artikelen over maatschappelijke thema's zijn doelen waar in deze groep aan gewerkt kan worden samen met een afasietherapeut.

Locatie Bussum: dinsdagochtend, 9.45 uur - 12.15 uur

Locatie Almere: dinsdagmiddag, 13.00 uur - 15.30 uur