Skip to main content

Privacy verklaring

Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o., gevestigd aan Brandersmolenstraat 30
1333BX - Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.afasieflevogooi.nl
Brandersmolenstraat 30
1333BX - Almere
+31 6 25542575
Danien ten Berge is de Functionaris Gegevensbescherming van Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. Hij/zij is te bereiken via afasiecentrum@logoflevo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via afasiecentrum@logoflevo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar> administratief
Personalia > 1 jaar> administratief
Adres > 1 jaar> administratief


Delen van persoonsgegevens met derden

Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar afasiecentrum@logoflevo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Afasiecentrum Flevopolder, 't Gooi e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via afasiecentrum@logoflevo.nl

pdfprivacystatement_Afasiecentrum_Flevopolder_t_Gooi.pdf

HOE kan ik me aanmelden?

HOE kan ik me aanmelden?

Aanmelden

Voor deelname aan groepen van het Afasiecentrum heeft u doorgaans een indicatie nodig. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage bij de indicatie. Het afasiecentrum kan meer informatie geven over het aanvragen van de indicatie.

Neem voor meer informatie en/of een intake contact op met:

Barbara Richmond-van Olffen
logopedist/klinisch linguïst en afasietherapeut
T: 06 25 54 25 75
E: afasiecentrum@logoflevo.nl 

Danien ten Berge
logopedist/klinisch linguïst en afasietherapeut
T: 06 45 04 03 85
E: afasiecentrum@logoflevo.nl

 

Lees meer …HOE kan ik me aanmelden?

en WANNEER?

en WANNEER?

 • COMMUNICATIEGROEP

  Locatie Bussum: dinsdagochtend, 9.45-12.15

  Locatie Almere: dinsdagmiddag, 13.00-15.30

 • DISCUSSIEGROEP

  Locatie Bussum: dinsdagochtend, 9.45-12.15

  Locatie Almere: dinsdagmiddag, 13.00-15.30

 • IPADGROEP

  Locatie Bussum: vrijdagochtend, 9.45-12.15

  Locatie Almere: donderdagmiddag of vrijdagmiddag, op aanvraag. 

 • AFASIEKOOR

  Locatie Bussum: vrijdagochtend, 9.45-12.15

  Locatie Almere: donderdagochtend, 9.45-12.15 

 • AFASIE EN SCHILDEREN

  Locatie Almere: woensdagochtend, vrijdagochtend en vrijdagmiddag. 

Lees meer …en WANNEER?

WIE werken er?

WIE werken er?

Vrijwillig bestuur

 • Angelique Lankreijer
 • Johan Trouw

Coördinatoren

 • Barbara van Olffen - afasietherapeut/coördinator
 • Danien ten Berge - afasietherapeut/coördinator
 • Esther Verboom - praktijkondersteuner

Samenwerking eerstelijns logopediepraktijk Logopedie Flevoland

Omdat naast de bijeenkomsten in groepen soms ook individuele behandeling nodig is voor mensen met afasie, hebben wij sinds de start van het afasiecentrum een intensieve samenwerking met logopediepraktijk Logopedie Flevoland. Zij bieden gespecialiseerde individuele logopedie voor mensen met communicatieproblemen op verschillende locaties in Almere, Bussum, Lelystad en Amersfoort. Voor deze individuele behandelingen is een verwijzing nodig van een arts, dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie over individuele behandelingen contact op met info@logoflevo.nl

Samenwerking Almere

 • Erica van den Ham-Revet - afasietherapeut/begeleider communicatiegroep - www.logoflevo.nl
 • Elles Wilhelmus - afasietherapeut/begeleider discussiegroep - www.logoflevo.nl
 • Wieteke Opmeer - kunstenares/docent schildergroepen - www.wietekeopmeer.nl
 • Inke Krudde - muziektherapeut/begeleider afasiekoor - www.spraakmuziektherapie.nl

Vrijwilligers Almere

 • Martin Mens - communicatiegroep
 • Dirk Kraan - communicatiegroep
 • Esther Verboom - schildergroep
 • Marijke Heijermans - afasiekoor

Samenwerking Bussum

 • Erica van den Ham-Revet - logopedist/begeleider discussiegroep en afasiekoor - www.logoflevo.nl
 • Danien ten Berge - logopedist/begeleider communicatiegroep, iPadgroep en afasiekoor - www.logoflevo.nl
 • Hennie den Hartog - begeleider iPadgroep - www.sherpa.org
 • Inge van Dijk - begeleider taaloefengroep - www.sherpa.org
 • Inke Krudde - muziektherapeut/begeleider afasiekoor - www.spraakmuziektherapie.nl

Vrijwilligers Bussum

 • Marretje Kroon-Hoogenberg - communicatiegroep
 • Stephanie Smit - communicatiegroep
 • Marianka v/d Stouwe - communicatiegroep
 • Ineke Huyssoon - iPadgroep

Lees meer …WIE werken er?